Simondium Familiekerk

Gemeente Nuus!

Raak deel!

Indien u aanklank vind by die familiegeïntegreerde aanslag en u dit wil waag om saam met ‘n groepie entoesiastiese gelowiges, al vertrouend, in Jesus se voetspore te loop, is u meer as welkom om by ons besoek af te lê en in te skakel.

Ons voel baie sterk oor ons waardes: Eenvoud, egtheid, inklusiwiteit en diensbaarheid. Ons streef daarna om dit werklik sigbaar en tasbaar uit te leef as gemeente.

Kontak besonderhede vir die leraar en skriba is aan die onderkant van dié blad.