01.

Eenvoud

Ons doen dinge eenvoudig. Geen “bells and whistles”.

02.

Egtheid

Jy is wie jy is, en net so aanvaar ons jou. Wees jouself !

03.

Inklusiwiteit

By ons is enige iemand welkom. Ja – enige iemand!

04.

Diensbaarheid

Ons leef met ‘n roeping in die wêreld, vir die wêreld en vir God.

Indien u aanklank vind by die familiegeïntegreerde aanslag en u dit wil waag om saam met ‘n groepie entoesiastiese gelowiges, al vertrouend, in Jesus se voetspore te loop, is u meer as welkom om by ons besoek af te lê en in te skakel.

Ons voel baie sterk oor ons waardes: Eenvoud, egtheid, inklusiwiteit en diensbaarheid. Ons streef daarna om dit werklik sigbaar en tasbaar uit te leef as gemeente.

Kontak besonderhede vir die leraar en skriba is aan die onderkant van dié blad.