Al Die Bybelse Feeste Wys Na Jesus – Deel 2: Die Lente Feeste

Verlede keer het ons na die Sabbat as die eerste opdrag van God gekyk.  Die volgende stel feeste kom in die Lente en is almal verwant aan mekaar.  Vandag kyk ons in diepte na die Pasga.  In Eksodus 12 gee God instruksie aan die Israeliete om die kalender in die eerste maand te begin, wat nou bekend staan as die maand Nisan in die Lente.  “Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees.  Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n huisgesin…….Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem.  En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand”.  “Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan”.  Wanneer ons dink aan die gebeure van Pasga en die Eksodus uit Egipte, is die moeilik om te dink aan ‘n meer perfekte prentjie van wat sou kom in Jesus!  ‘n Onskuldige lam sonder gebrek was geoffer, die bloed gesmeer aan die hout vertikaal en horisontaal sodat mense wat glo, gered sou word van die dood.  Om die punt huis toe te hamer:  Jesus was getoets en onskuldig bevind, toe was Hy geslaan en verraai, voor Sy offer vir ons op die houtkruis teen presies dieselfde tyd wat Pasga lammers nagegaan en geslag was.  Die prentjie is glas helder.  As ons na die storie kyk weet ons almal die slag en eet van lam was nogal sentraal.  Jy mag dalk verras wees om te hoor dat jy nie gewoonlik lam sal sien op die tafel by jou gemiddelde Joodse Pasga Seder maal nie.  Hoekom?  Die meervoud vir lam verskyn nerens in die Bybel nie.  Daar is slegs altyd lam in die enkelvoud.  Soms word die meervoud vir skaap gebruik en vertaal as lammers, maar die Hebreeus vir lammer is nie in die Bybel nie.  Daar is net een Lam!  Lees gerus Eksodus 12:3-8.   In die Eksodus storie, maak dit grammatikaal sin, selfs al gebruik hulle lam in die enkelvoud, soos jy in die teks sal sien.  Maar steeds, die hele vergadering slag dit!  Later, in Levitikus 23 lees ons dat die priester een lam vir almal slag en ook in Esra 6 sien ons dieselfde.  2 Kronieke 35:11-13 herhaal dieselfde storie, een lam geoffer vir baie.  Hierdie wys God se intensie dat die Pasga fees handel oor een lam:  Die Lam van God wat die sonde van die wereld wegneem.  Die Pasga fees was gevier rondom die tyd van Jesus en elke familie het sy eie Pasga lam gehad.  Toe die tempel nog gestaan het was dit normaal vir die mense van Israel om na Jerusalem te vlok en ‘n lam of bok te bring vir elke familie as offer.  Die priester sou ritueel die lam slag en ‘n bak van die bloed neem om op die altaar te gooi, voordat hy die vleis vir die familie sou teruggee om gaargemaak te word op granaat tak stokkies en in die aand geniet te word.  A.g.v. die groot getalle wat gearriveer het, was die offers gedoen in drie “sittings”.  Na die val van die tempel in 70 AD was Joodse gebruik vir altyd verander.  Hoe kon hulle die Torah se opdrag uitvoer sonder ‘n tempel?  Daar was twee menings:  geen offers word gebring nie of elke huisgesin offer en eet sy eie lam by die huis.  Uiteindelik het die uitspraak dat geen offers sonder ‘n tempel en priester gemaak kan word nie, gewen.  ‘n Paar geslagte na Jesus se dood en opstanding, het die gebruik van Pasga offerhandes, totaal opgehou.  Sedertdien was lam van die tafel af en vir die grootste part, ook van die spyskaart.  Terug by die Eksodus.  “Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees — soos julle inderdaad ongesuurd is — want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus” (1 Korintiers 5:7).  Die mense het, nadat hulle gered is deur bloed, deur die water gegaan en ‘n lang, harde reis voordat hulle finaal in die Beloofde Land aangekom het.  Soortgelyk, nadat ons verlossing ontvang deur die bloed van Jesus, die Lam van God wat die sonde van die wereld weggeneem het, gaan ons ook deur die water van doop en stap saam met God deur swaarkry totdat ons finaal arriveer in die plek wat vir ons voorberei is.  Volgende week kyk ons na nog ‘n lente fees, die Fees van Ongesuurde Brood.