Al Die Bybelse Feeste Wys Na Jesus – Deel 3: Fees van Ongesuurde Brood

Na die nag van Pasga, begin die Fees van Ongesuurde Brood, wat 7 dae duur.  ‘n Skets van ons lewe as gelowiges hier op aarde, wat kies om ons rug op sonde te draai, met suurdeeg (hametz in Hebreeus) simbolies van sonde.  Israel was opdrag gegee om ongesuurde brood (matzo) vir 7 dae te eet.  Waarom?  ‘n Voor die hand liggende rede is die herinnering aan die haas uit Egipte, toe daar geen tyd was vir brood om te rys nie.  Die probleem hiermee is….God het eerste met Moses gepraat oor Sy planne vir die Pasga in Eksodus 12:1-5 “Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die families…….En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand”.  God gee hierdie instruksie vermoedelik teen die begin van die maand, aangesien Hy se “hierdie maand” en dit sou minstens voor die 10de van die maand wees, aangesien dit die dag is wat God vir Moses se dat almal hul lam moet kies – slag dit dan op die 14de.  Selfs al se God dit vir Moses op die 9de, dit is steeds 5 dae voor Pasga….waarom kon hulle nie die brood laat rys nie?  Vers 39 se, “En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie”.  As hulle geweet het daar gaan haas wees, kon hul seker die broodmaak proses vroeer begin het?  Moontlik, maar dit spreek simbolies van haas.  Die eet van ongesuurde brood is ‘n tasbare herinnering aan die haas waarmee Israel Egipte verlaat het.  Dit is ‘n kragtige simbool wat help om die antieke storie lewendig te maak in Israeliete se huise, op ‘n konkrete manier.  Haas is nie die enigste kwessie met die ongesuurde brood nie.  Die noodsaaklikheid om van al die suurdeeg ontslae te raak word duidelik gemaak deur die res van die hoofstuk (Eks 12:18-20).  Waarom is die verwydering van die suurdeeg so belangrik, wat wil God se?  Soos in baie gevalle, werp die Nuwe Testament lig hierop.  1 Korintiers 5:6-8 gee die parallel tussen suurdeeg en sonde, spesifiek die sonde van trots.  “Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe, ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag: dit is Christus……  Die idee van opgepof wees met trots word ook elders genoem deur Paulus in 1 Korintiers 4:18, 8:1 en Romeine 11:11-32.  Die simboliek is duidelik – gerysde brood opgepof met suurdeeg herinner aan sondige trots en ongesuurde matzo brood is nederig, eenvoudig en suiwer.  Omdat daar genoeg gis in die lug is om die matzo deeg te affekteer word spesiaal moeite gemaak om te verhoed dat dit rys.  Die brood het lyne daarin gedruk en is met gaatjies deurboor om te verhoed dat dit rys.  Dit herinner ons hoe Jesus, nederig, skoon en sondeloos, gegesel en deurboor was toe Hy sy eie lewe as die uiteindelike Pasga Lam, gegee het.  Daar was geen trots in hom nie, maar hy het opgestaan en is verhef na die regterhand van die Vader, verhewe bo enige naam a.g.v. die offer wat Hy gemaak het om jou en my te bevry van slawerny, sonde en dood.  By die Pasga maal, is die gebruik om saam matzo brood te eet en mekaar te herinner deur te se, “Hierdie is die brood van verdrukking wat ons vaders in Egipte geeet het”.  Dit simboliseer swaarkry, slawerny en ‘n gebrek aan luukse.  Dit is ontwerp om tydens die hele Pasga maal, die kinders van Israel te help om die Pasga geleentheid jaar na jaar te herleef, elke generasie vertel die storie oor aan die volgende.  Dit is ‘n saak van onthou wat God vir hulle gedoen het deur hulle van slawerny en dood te red.  In tyd, sou Jesus hierdie selfde Matzo ophou en aan sy volgelinge se, nie “Hierdie is die brood van verdrukking wat ons vaders in Egipte geeet het” nie, maar “Dit is my liggaam, gebreek vir julle.  Doen hierdie in herinnering aan my”.  Dit is nie toeval dat Jesus gesterf het met die tyd van die Pasga offerhande nie, die hele verlossingsverhaal was ‘n groot echo van ‘n groter verlossing wat kom, beplan deur dieselfde komponis wat die wonderbaarlike Eksodus georkestreer het.