Sondae 09:00

Ons eredienste gebeur in ‘n gemaklike atmosfeer. Ons plaas ‘n hoë premie op die daarwees en betrokkenheid van alle ouderdom kinders in ‘n erediens. Daar is  wel ‘n kinderkamer met ‘n badkamer beskikbaar. In die agterkant van die kerkgebou is ‘n ruimte waar ouers met hul kinders die diens kan bywoon.