Virtuele lidmaatskap vir kerke is op die stadium nog nie ‘n baie algemene verskynsel nie. Daar is hier en daar in die VSA kerkgroepe wat dit aanbied. Ons gemeente het tydens die COVID pandemie agtergekom dat daar talle mense landswyd en selfs wêreldwyd is wat op sosiale media en via ons webwerf met ons assosieer. Hierdie mense kyk gereeld na ons eredienste, ontvang ons nuusbrief en neem deel aan gesprekke d.m.v. kommentaar ens.

Ons gemeente wil graag vir hierdie mense tot diens wees, ongeag hul agtergrond of ligging. Ons wil graag amptelik commit tot hierdie mense en hulle op ‘n meer amptelike manier laat deel voel van die gemeente. Vir hierdie rede het die Kerkraad op 28 Junie 2021 goedgekeur dat ons virtuele lidmaatskap aanbied vir persone wat met ons assosieer maar nie fisies kan deel wees nie. Die rede hiervoor kan wees dat hul in die buiteland is of elders in Suid-Afrika.

Virtuele lidmate neem deel aan groeigeleenthede van ons gemeente via Facebook, nuusbriewe en WhatsApp groep. Een van ons leraars neem verantwoordelikheid vir die pastorale versorging van virtuele lidmate. Pastoraat vind digitaal plaas via die bogenoemde kanale. In kort: Ons vorm ‘n digitale gemeenskap van gelowiges wat, as deel van Simondium Familiekerk, mekaar bedien en ondersteun. Wanneer virtuele lidmate van ons gemeente deelword, deel ons in ‘n erediens ‘n foto van hulle en gee meer agtergrond oor hulle aan die res van die gemeente deur.

Nee. Ons gemeente streef na inklusiwiteit en plaas geen grense rondom die grootte van ons inklusiwiteit nie. Ons het daarom geen verwagting van finansiële bydraes van ons virtuele lidmate nie. Ons moedig virtuele lidmate aan om by die Here te hoor waar hul moet diensbaar wees. Wanneer sulke lidmate voel dat Simondium Familiekerk die plek moet wees waarvoor hul gee, is dit hul vrye keuse. Ons loof die Here vir elke sent wat die wêreld kan dien, nie net ons gemeente nie.

  • Jy leer kinders van God van reg oor die wêreld ken, wat saam met jou by ons virtuele lidmate is.
  • Indien jy in die buiteland woon, kan jy deel wees van ‘n geloofsgemeenskap waarmee jy meer bekend is.
  • Jy kry ‘n pastor wat tot jou commit op ‘n pastorale vlak en jou versorg en saam met jou journey.
  • Jy ontvang bediening in terme van preke en ander geestelike inhoud.
  • Jy beleef ‘n gevoel van behoort aangesien daar ‘n groep mense is in Simondium wat van jou weer en vir jou intree.

Is dit maklik om uit ‘n boom te val? Ja! Indien jy wil deel raak, klik op “Word Lidmaat” hier onder. Jy sal dan gevra word om jou e-posadres en naam in te tik. Ons sal dan vir jou ‘n e-pos stuur met die proses wat jy moet volg. Dié proses sluit in dat jy ‘n lidmaatskapvorm invul en ‘n WhatsApp en Facebook Groep join.

Indien jy enige ander vrae het, moet asb. nie huiwer om ons te kontak nie. Stuur ‘n e-pos aan media.simondiumfamiliekerk@gmail.com