Jy kan nou deel wees van ons, al is jy ver. Word ‘n…

VIRTUELE

LIDMAAT

Ons besef dat baie mense wêreldwyd, verlang na ‘n Afrikaanse kerk en gemeenskap met gelowiges wat jou taal praat. Dit kan ook wees dat jy weens omstandighede nie fisies kan betrokke wees by ‘n gemeente nie. Vir hierdie rede kan jy by ons ‘n “virtuele” lidmaat word. Om presies te lees hoe dit werk, klik onder op “Meer”. Indien jy wil deel word, klik op “Word Lidmaat”.